Współpraca

Oto kilka podstawowych zasad mających na celu bezpieczeństwo transakcji oraz zbudowanie Naszego zaufania do potencjalnego klienta:
- zamówienia realizowane są po dokonaniu przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia brutto.
- kolejne zamówienia realizowane są z odroczonym terminem płatności, który uzależniony jest od okresu współpracy.
Odroczony termin płatności zostaje przyznany po uprzednim przedstawieniu Nam:
- wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS,
- zaświadczenia o nadaniu REGON oraz NIP.
W przypadku nieuzasadnionych opóźnień w dokonywaniu płatności następuje powrót do przedpłat.

                    WYKONANIE PRÓBY


Zawsze zalecamy wykonanie próby.
Uwaga !!! Ewentualne reklamacje związane z projektem lub kolorem nie będą uwzględniane, jeśli dla zlecenia nie było wcześniej wykonanej próby. Koszt wykonania testu

nie jest odliczany od późniejszej produkcji.